Varför anlita en Doula?

Att föda barn är en naturlig, fantastisk men också livsomvälvande upplevelse. Doula är ett förlossningsstöd som fokuserar på dig som förälder både innan, under och efter förlossningen. Det är mycket som händer runtomkring när man väl är på sjukhuset och då finns doulan där som en trygghet och hjälper dig att fokusera inåt, känna trygghet i stunden och att slappna av.

Ordet Doula kommer från grekiskan och översätts ungefär; ”Kvinna som ger omvårdnad” eller ”kvinna som hjälper annan kvinna”. Doulans uppgift är att dela med sig av sin erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till de blivande föräldrarna.

Det som är en otrolig viktig del är att stötta och visa partnern hur hen kan vara bästa möjliga stöd för sin kvinna som ska föda. Att med sin närvaro, röst, närhet, massage etc får den födande kvinnan att lättare slappna av och att kunna fokusera inåt för att göra förlossningen så bra som möjligt för alla inblandade.

Det är en urgammal företeelse att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn. I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan – för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen.

Doulan vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.

Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda och jag ska göra mitt bästa för att få dig att känna dig trygg, stark och kapabel till att utföra just det den är rustad till att göra, att föda ut ett barn på ett så naturligt sätt som är möjligt.