Shamanism

Ordet ”shaman” kommer från det sibiriska folket evenkernas (som även kallas tunguserna) språk, och betyder ”den som vet”. Det finns schamaner i praktiskt taget alla delar av världen – och numera också i schamancentrum i många storstäder i väst. Enligt schamaner är världen befolkad av osynliga andar som både påverkar oss och styr över våra öden. Schamanerna, som även fungerar som läkare, präster, mystiker, psykologer, byäldstar, orakel och poeter, har utsetts att förhandla med denna dolda värld, och följaktligen har de en mycket viktig roll i sina samhällen.

Någon exakt definition av begreppet schamanism finns inte. ”Det vore bättre att tala om ’schamanismer’, i plural”, säger Marjorie Mandelstam Balzer, som är antropolog vid Georgetown University i Washington i USA. Eftersom vägen till att bli schaman är så individuell varierar övertygelser, seder och ritualer från person till person, säger hon. Det finns dock vissa gemensamma drag. Den extatiska transen – eller anderesan, som den också kallas – är ett återkommande fenomen.

Däremot kan det sätt på vilket schamanerna använder sina hjälpmedel och sina andliga insikter variera ganska mycket, syftet med ritualen likaså. Många schamaner verkar enskilt, medan andra har gått samman i stora organisationer, som fungerar som fackföreningar. Golomtcentrumet för schamanistiska studier i Ulaanbaatar säger sig exempelvis ha omkring tiotusen medlemmar.

De flesta schamaner i centralasiatiska länder som Kirgizistan och Kazakstan, där islam dominerar, ser sig som rättrogna muslimer. Deras ritualer genomsyras av sufismens mystiska traditioner. Svepta i jungfruliga vita dräkter utför de sina ceremonier – som alla i hög grad inkluderar böner ur Koranen – i muslimska helgedomar. I Sibirien och Mongoliet har schamanismen smält samman med lokala buddhistiska traditioner i en omfattning som gör att det ofta inte går att säga var den ena slutar och den andra börjar.

I Ulaanbaatar träffar jag schamanen Zorigtbaatar Banzar, en kraftig man med genomträngande blick. Han har instiftat en religiös institution, Centrumet för schamanism och evig himmelsk fullkomning, som förenar schamanism med världsreligionerna.

”Jesus använde schamanistiska metoder, men det förstod folk inte”, säger han. ”Buddha och Muhammed också.” I en ger (ett traditionellt mongoliskt tält) på en gata utanför stadens centrum där luften är full av avgaser genomför Zorigtbaatar Banzar varje torsdag en ceremoni som påminner om en gudstjänst. Det kommer dussintals deltagare, som lyssnar på hans snirklande predikningar.

Text från https://natgeo.se/folk-och-kultur/religion/varifran-kommer-schamanism

En film om en shamanism ”The way of the Shaman”

https://www.youtube.com/watch?v=JNloOTQoRzA