Doulor behövs!

Nedan finner du en länk till en artikel ur Läkartidningen om varför doulor behövs.

Den är skriven av Ulla Waldenström, barnmorska, professor, instutitionen för omvårdnad, Karolinska institutet.

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2005/29705.pdf