Cirkelns betydelse

Cirkeln är en av de mest grundläggande symbolerna mänskligheten har. Att samlas i cirkel är ett sätt att få alla lika betydelsefulla, alla kan se alla och varje person har sin tur att tala. Alla blir sedda i en cirkel och energin rör sig naturligt i en cirkel. Det är ett vackert sätt att mötas på.

I cirkeln får var och en berätta sin sanning och vart just du befinner dig just nu. Jag skapar ett heligt space där alla känner sig trygga och det som sägs i cirkeln stannar i cirkeln.

Att samlas i en ”sacred circle” för att komma ner djupare in i dig själv innebär att du vågar känna in och möta det som möter dig där och då. Sårbarhet är vackert och när du ser bakom dina rädslor och försvar får du tillgång till hela dig själv. HELA dig själv. Att läka. Fint va? 😍

👭 Att skapa systerskap och gemenskap är min gåva till er. Jag håller i spacet tillsammans med mina hjälpare/guider för att göra cirkeln till en trygg kärleksfull plats att landa i.

Sharing betyder att dela. Du delar med dig av det du känner vill ta upp i cirkeln och vi andra lyssnar.

sacred cirkel women

Den gamla traditionen va just att samlas runt elden eller bordet och att dela historier med varandra för att föra kunskap vidare från familj till familj, by till by.
Kvinnor har på detta viset tagit del av varandras heliga kunskap genom generationer av sharing som männen inte fick ta del av. Därav försvann mycket gammal kunskap när böcker och skrivkonsten tog över för det va ”de lärdes” uppgift. Präster och liknande högt uppsatta som alla var män.
Jag vill nu hjälpa till att föra fram den gamla kunskapen igen. Du har redan kunskapen inom dig du ska bara få hjälp att minnas.